Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
1846 người đang online

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI

Đăng ngày 14 - 12 - 2022
100%

Chiều ngày 13-12, tại hội trường lớn UBND huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía tỉnh, có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Về phía huyện, có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó BT Thường trực HU; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", huyện ủy Mường Lát đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện. Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân sự vệ theo hướng “vững mạnh rộng khắp”; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quân sự được nâng cao...Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh. Chủ động trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Lát đã thực hiện Nghị quyết TW 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền để nghị quyết ngày càng đi vào đời sống, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ Đảng; Tiếp tục nâng cao nhận thức về chiến lược quốc phòng; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng  an ninh, xây dựng phòng thủ huyện vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân chính quy, từng bước hiện đại, trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tập trung triển khai quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, diễn tập phòng thủ huyện, xã; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, từng bước chính quy, tinh nhuệ. Trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực cho sự phát triển. Đồng thời yêu cầu cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần bám sát sự chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, củng cố tiềm lực quốc phòng.

Nhân dịp này, UBND huyện Mường Lát cũng đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

<

Tin mới nhất

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 3:21 CH)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 01 năm 2024(11/01/2024 3:08 CH)

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024(11/01/2024 2:49 CH)

Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm...(10/01/2024 3:33 CH)

Tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023; Phương hướng,...(27/12/2023 2:51 CH)

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024(22/12/2023 4:11 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(15/12/2023 10:35 SA)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; Triển khai nhiệm...(13/12/2023 4:45 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(12/12/2023 4:21 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 năm 2023(01/11/2023 3:54 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về...(30/10/2023 3:41 CH)

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch(29/10/2023 4:16 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (24/10/2023 9:45 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

°