Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Mường Lát nỗ lực nâng cao độ che phủ của rừng (18/11/2019)

Để đẩy nhanh diện tích có rừng, tăng độ che phủ của rừng, trong những năm qua, huyện Mường Lát đã luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, từ một địa phương có tỷ lệ...

https://dvcmuonglat.thanhhoa.gov.vn/dvc/Pages/default.aspx
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Pages/trang-chu.aspx