Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI

Chiều ngày 13-12, tại hội trường lớn UBND huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía tỉnh, có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Về phía huyện, có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó BT Thường trực HU; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", huyện ủy Mường Lát đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện. Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân sự vệ theo hướng “vững mạnh rộng khắp”; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quân sự được nâng cao...Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh. Chủ động trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Lát đã thực hiện Nghị quyết TW 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền để nghị quyết ngày càng đi vào đời sống, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ Đảng; Tiếp tục nâng cao nhận thức về chiến lược quốc phòng; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng  an ninh, xây dựng phòng thủ huyện vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân chính quy, từng bước hiện đại, trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tập trung triển khai quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, diễn tập phòng thủ huyện, xã; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, từng bước chính quy, tinh nhuệ. Trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực cho sự phát triển. Đồng thời yêu cầu cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần bám sát sự chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, củng cố tiềm lực quốc phòng.

Nhân dịp này, UBND huyện Mường Lát cũng đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ