Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3/KH- UBND 14/01/2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
58/TB- UBND 30/12/2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo HĐND,UBND huyện quý I năm 2021
1537/QĐ- UBND 28/12/2020 Về việc ban hành Lịch tiếp Công dân của UBND huyện năm 2021
04/PA- UBND 13/10/2020 Sửa đổi một số nội dung của Phương án số 03/PA-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Mường Lát về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020
03/10/2020 Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn
95/KH- UBND 09/09/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025
94/KH - UBND 08/09/2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021
3462/QĐ-UBND 24/08/2020 Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
785/QĐ- UBND 16/07/2020 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Lát
33/TB- UBND 16/07/2020 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Lát
538/QĐ- UBND 25/05/2020 Ban hành "Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc" tại cơ quan UBND huyện Mường lát
58/KH- UBND 22/05/2020 Triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và xây dựng phòng họp không giấy tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Mường Lát
20/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
638/UBND - TTYT 29/04/2020 V.v triển khai Chỉ Thị số 19/CT - UBND ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6/CT- UBND 31/03/2020 V/v thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng
1 2 3 4