Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/PA- UBND 13/10/2020 Sửa đổi một số nội dung của Phương án số 03/PA-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Mường Lát về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020
03/10/2020 Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn
785/QĐ- UBND 16/07/2020 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Lát
33/TB- UBND 16/07/2020 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Lát
538/QĐ- UBND 25/05/2020 Ban hành "Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc" tại cơ quan UBND huyện Mường lát
638/UBND - TTYT 29/04/2020 V.v triển khai Chỉ Thị số 19/CT - UBND ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6/CT- UBND 31/03/2020 V/v thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng
2/CĐ - UBND 31/03/2020 V/v ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng từ ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai
49/TB- UBND 31/03/2020 Thông báo tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
5/CT- UBND 30/03/2020 V.v tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mường lát
423/UBND- TTYT 26/03/2020 V/v tăng cương các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
1221/UBND - TCKH 27/08/2019 V/v thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
86/KH- UBND 05/08/2019 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019
3/CT - UBND 18/02/2019 Về việc tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi
142/UBND - KTHT 31/01/2019 V.v tăng cường công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển , tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
1 2 3 4