Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2/TB- UBND 17/01/2022 Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Lát
167/BCĐ 17/01/2022 Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát
449/QĐ- UBND 15/01/2022 Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Lát
138/SGTVT-QLVT 11/01/2022 Khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách đi/đến, đi qua địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
214/QĐ- UBND 10/01/2022 Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát
149/BCĐ 07/01/2022 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
1/CTr- UBND 05/01/2022 CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2022
1/QĐ- UBND 03/01/2022 Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát
72/TB- UBND 30/12/2021 Nghỉ têt Dương lịch 2022
1928/QĐ- UBND 27/12/2021 Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát
14/HD- UBND 27/12/2021 Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số: 1928/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID 19 trên địa bàn huyện Mường Lát.
253/KH-UBND 25/12/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát
1617/QĐ- UBND 20/12/2021 Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường (có hiệu lực từ 12 giờ, ngày 20/12/2021)
13/HD- UBND 20/12/2021 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện Mường Lát
1685/QĐ- UBND 20/12/2021 Về việc ban hành Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022
1 2 3 4 5 6