Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1221/UBND - TCKH 27/08/2019 V/v thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
86/KH- UBND 05/08/2019 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019
3/CT - UBND 18/02/2019 Về việc tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi
142/UBND - KTHT 31/01/2019 V.v tăng cường công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển , tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
02/KH- UBND 10/01/2019 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
1551/QĐ- UBND 27/12/2018 V.v ban hành lịch tiếp công dân của TT HĐND , Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện năm 2019
1513/UBND- TCKh 07/12/2018 Biểu mẫu báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018, danh mục đầu tư năm 2019
1410 05/12/2018 V.v ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện Mường Lát
94/KH- UBND 19/10/2018 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019
79/KH- UBND 25/07/2018 Kế hoạch Tổ chức đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
738/UBND- TCKH 03/07/2018 V.v yêu cầu XD kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
381/QĐ- UBND 16/05/2018 V.v công bố công khai phương án chuyển đổi chợ Thị trấn Mường Lát huyện Mường lát
01/TB- HĐTD 03/05/2018 Thông báo thời gian tổ chức xét tuyển giáo viên, nhân viên các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS huyện Mường Lát
07/TB- UBND 09/02/2018 Tuyển dụng và tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển giáo viên, nhân viên các trường MN, tiểu học, THCS huyện Mường Lát
52/QĐ- UBND 18/01/2018 V.v ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước huyện Mường Lát
1 2 3