Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
84/KH-UBND 15/04/2021 Tuyên truyền biển, đảo năm 2021
85/KH- UBND 15/04/2021 Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2021
776/UBND- VH 13/04/2021 Tăng cường tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2/HD- UBND 10/03/2021 Các hoạt động tuyên truyền cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
25/KH- UBND 04/02/2021 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
3/KH- UBND 14/01/2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
58/TB- UBND 30/12/2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo HĐND,UBND huyện quý I năm 2021
1537/QĐ- UBND 28/12/2020 Về việc ban hành Lịch tiếp Công dân của UBND huyện năm 2021
04/PA- UBND 13/10/2020 Sửa đổi một số nội dung của Phương án số 03/PA-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Mường Lát về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020
03/10/2020 Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn
95/KH- UBND 09/09/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025
94/KH - UBND 08/09/2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021
3462/QĐ-UBND 24/08/2020 Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
785/QĐ- UBND 16/07/2020 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Lát
33/TB- UBND 16/07/2020 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Lát
1 2 3 4 5