Ban chỉ đạo 35 huyện Mường Lát sơ kết quý 1 năm 2024

Ngày 2/4, Ban chỉ đạo 35 huyện Mường Lát tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện Mường Lát chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký - giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện Mường Lát; Trưởng Ban Chỉ đạo 35 các xã, thị trấn.

Đồng chí Hà Văn Thiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phó Ban Chỉ đạo 35 huyện Mường Lát thồng qua báo cáo sơ kết quý 1 năm 2024.

Trong quý I năm 2024, Ban chỉ đạo 35 của huyện đã kịp thời tham mưu, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Tích cực tham gia đánh chặn và viết bài đấu tranh, phản bác các bài viết, video có nội dung xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng. Kịp thời thông tin, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các sự việc xảy ra, lan truyền trên mạng xã hội, cách nhận diện những chiêu, trò, tin xấu, độc của các thế lực thù địch… từ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, theo dõi, tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên làm tốt chế độ báo cáo, cung cấp thông tin với Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Kịp thời thông tin, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các sự việc xảy ra, lan truyền trên mạng xã hội, cách nhận diện những chiêu, trò, tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.... theo dõi, rà soát, chặn và lọc các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, giám sát trang thông tin điện tử huyện, trang thông tin của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị...; ngăn chặn kịp thời các hoạt động của thế lực thù địch, các phần tử chống đối kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ, sử dụng Internet xâm phạm an ninh quốc gia.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và thông qua các trang, nhóm facebook, Zalo được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt thông tin kịp thời để có những giải pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tổ Thư ký - Giúp việc và các cộng tác viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, nắm thông tin, định hướng dư luận xã hội, tích cực tham gia đánh chặn, gỡ bỏ những địa chỉ phản động trên Facebook. Từ đó duy trì hiệu quả hoạt động của các lực lược trong công tác tuyên truyền những thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc, tiêu cực góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện.

Nhìn chung Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, tổ Cộng tác viên cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 toàn quốc và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn huyện tập trung đánh chặn có hiệu quả, vô hiệu hoá các trang facebook, Website, blog, fanpage, mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến… có những quan điểm sai trái, thù địch, cũng như các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nói xấu lãnh tụ…

Lãnh đạo Công an huyện thông tin một số tình hình nổi cộm trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của huyện và Trưởng Ban Chỉ đạo 35 các xã, thị trấn đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện Mường Lát đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Thư ký - Giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 các xã, thị trấn tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 08-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo 35 huyện Mường Lát về hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024; trong đó tập trung vê việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Làm tốt công tác dự báo tình hình, quan tâm tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Các ngành chủ động phối hợp, huy động tối đa lực lượng tham gia (Công an, Quân sự, các ngành, đoàn thể...). Quan tâm giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra hình thành "điểm nóng". Tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo huyện; các ngành, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức. Duy trì hiệu quả hoạt động các trang, nhóm mạng xã hội, các kênh thông tin chính thống của huyện phục vụ công tác thông tin, định hướng dư luận để nâng cao khả năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội theo phương châm “ lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Tin, ảnh: Tuấn Bình