Triển khai nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn xã Mường Chanh xây dựng hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024

Chiều ngày 27/3, tại phòng họp tầng 3, UBND huyện Mường Lát đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn xã Mường Chạnh xây dựng hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Dũng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh VP điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách nông thôn mới UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách nông thôn mới các phòng, ngành, đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông qua Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Và quyết định phân công nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan phụ trách hướng dẫn xã thực hiện các tiêu chí xã, bản nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2025 của BCĐ các Chương trình MTQG huyện Mường Lát; Kết quả tự đánh giá các tiêu chí nông thôn mới của xã Mường Chanh theo Quyết định số 32-QĐ/UBND ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, đến nay xã Mường Chanh đã đạt được 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 10 về thu nhập bình quân đầu người; tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh VP điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh VP điều phối nông thôn mới huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xã, bản nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2025 của BCĐ các Chương trình MTQG huyện phối hợp với BCĐ các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã hướng dẫn và tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động đánh giá và thẩm định các tiêu chí của xã Mường Chanh phấn đấu hoàn thành về đích nông thôn mới trong năm 2024. Huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và toàn dân chung sức xây dựng NTM, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân... MTTQ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong Nhân dân và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng NTM; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc cho BCĐ huyện nhằm xử lý phù hợp, hiệu quả, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024, Mường Chanh về đích nông thôn mới, xoá trắng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ