THÔNG BÁO Nội dung phỏng vấn, giới hạn tài liệu ôn tập và địa điểm, thời gian tổ chức phỏng vấn, số báo danh thí sinh xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên THCS môn Địa lý

Xem nội dung Thông báo tại đây:

Danh sách thí sinh: