Đoàn công tác Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát

Trong các ngày 12 và 13/3, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh do đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn 3 xã của huyện Mường Lát phấn đấu đạt chuẩn năm 2024 – 2025, gồm Mường Chanh, Quang Chiểu và Nhi Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông – Vận tải, Xây Dựng, Văn Hóa, Giáo dục và Tài nguyên - Môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Văn Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện và các cơ quan, phòng, ban, đơn vị cấp huyện có liên quan; lãnh đạo 3 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2024 – 2025, gồm Mường Chanh, Quang Chiểu và Nhi Sơn.

Tại buổi làm việc, Văn phòng điều phối NTM huyện đã báo cáo kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn 3 xã huyện Mường Lát phấn đấu đạt chuẩn năm 2024 – 2025. Theo đó, tính đến tháng 3/2024, sau khi rà soát, tự đánh giá theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/08/2022 của UBND tỉnh tổng số tiêu chí bình quân của huyện đạt 9,71 tiêu chí/xã.

Kết quả tự đánh giá tiêu chí 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 2024-2025. Cụ thể: đối với xã Nhi Sơn, có 10/19 tiêu chí và 27/57 tiêu chí thành phần đạt chuẩn, gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; số 2 về Giao thông; sô 3 về Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; số 4 về Điện; số 5 về Trường học; số 8 về Thông tin và Truyền thông; số 14 về Giáo dục và Đào tạo; số 16 về Văn hóá; số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; số 19 về Quốc phòng và an ninh.

Đối với xã Mường Chanh, có 16/19 tiêu chí và 51/57 tiêu chí thành phần đạt chuẩn, gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; số 2 về giao thông; số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai; số 4 về Điện; số 5 về Trường học; số 6 về Cơ sở vật chất văn hoá; số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; số 8 về Thông tin và Truyền thông; số 9 về Nhà ở dân cư; số 12 về Lao động; số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; số 14 về Giáo dục và Đào tạo; số 15 về Y tế; số 16 về Văn hoá; số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; số 19 về Quốc phòng và an ninh.

Đối với xã Quang Chiểu, có 13/19 tiêu chí và 41/57 tiêu chí thành phần đạt chuẩn, gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; số 2 về giao thông; số 3 về Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; số 4 về Điện; số 8 Thông tin và truyền thông; số 9 về nhà ở dân cư; số 12 về Lao động; số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; số 14 về Giáo dục và Đào tạo; số 15 vệ Y tế; số 16 về Văn hoá; số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; số 19 về Quốc phòng và an ninh.

Đại biểu các Sở, ngành phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành của tỉnh đã tiến hành thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ của từng tiểu mục chưa đạt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, đồng thời tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Dũng đề nghị: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cho UBND huyện, đặc biệt hướng dẫn cho các cơ quan chuyên môn của huyện nâng cao các tiêu chí còn chưa đạt và cơ bản đạt; đồng thời giúp UBND huyện tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Cùng với đó, các cơ quan, ban, ngành của huyện tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá thực chất mức độ đạt các nội dung, tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung vào các tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực và thời gian để thực hiện; tham mưu UBND huyện kế hoạch và lộ trình thực hiện; nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương và các Sở, ban, ngành của tỉnh để lập hồ sơ chứng minh mức đạt các tiêu chí theo quy định, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến các Sở ngành để được hướng dẫn lập hồ sơ minh chứng và thực hiện các tiêu chí để 3 xã (Mường Chanh, Quang Chiểu và Nhi Sơn) sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM vào năm 2024 - 2025.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi đi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại 3 xã (Mường Chanh, Quang Chiểu, Nhi Sơn) và nghe Văn phòng điều phối NTM huyện Mường Lát báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thay măt đoàn công tác, đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và kết quả huyện Mường Lát đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới huyện Mường Lát và các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Nhi Sơn và các xã khác trên địa bàn huyện cần tập trung cao công tác lãnh, chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí còn lại; tuyên tuyền, vận động Nhân dân hiểu và cùng chung tay, góp sức xây dựng hoàn thành các tiêu chí; UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động tham mưu các giải pháp để hỗ trợ 3 xã (Mường Chanh, Quang Chiểu và Nhi Sơn) thực hiện các tiêu chí xã NTM, nhất là các tiêu chí chưa đạt.

Tin, ảnh: Tuấn Bình