Triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn huyện

Chiều ngày 11/3, tại hội trường BQL rừng phòng hộ huyện, BCĐ Lâm nghiệp huyện Mường Lát tổ chức hội nghị họp triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Dũng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ Lâm nghiệp huyện. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo lâm nghiệp huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo BCH Quân sự huyện, Công an huyện, 05 Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện BQL rừng phòng hộ trình bày báo cáo sơ kết công tác phối hợp quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR năm 2023 và những năm trước đây giữa BQL rừng phòng hộ với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát; đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện trình bày báo cáo tóm tắt công tác PCCCR những tháng đầu năm 2024.

Theo đó, BQL rừng phòng hộ được giao quản lý 3.476,69 ha rừng và đất lâm nghiệp nằm trên địa bàn hành chính 04 xã, thị trấn (gồm: Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn và Thị trấn Mường Lát). Trong công tác phối hợp tuyên truyền, năm 2023 các trạm quản lý bảo vệ rừng đã phối hợp tổ chức được 20 buổi tuyên tuyền và ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR tại 09 bản và khu phố với trên 1.400 lượt người tại các xã, thôn bản được nghe và tiếp thu các văn bản, các Quy định của nhà nước về BVR, PCCCR. Trong công tác phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR, BQL rừng phòng hộ Mường Lát và UBND các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng an ninh rừng và kiểm tra công tác PCCCR tại các trạm và các thôn bản trên địa bàn được 12 lượt. Công tác trao đổi thông tin giữa các bên đã được duy trì thường xuyên. Từ khi ký Quy chế phối hợp đến hết năm 2023, các bên đã trao đổi thông tin cho nhau được 22 lần.

Công tác phối hợp xử lý vi phạm, năm 2023 trên diện tích đơn vị quản lý không để xảy vi phạm trong việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng.

Công tác PCCCR những tháng đầu năm 2024, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền được 46 buổi họp dấn, phát trên hệ thống loa tuyên truyền được trên 200 lượt ở các thôn, bản để tuyên truyền về PCCCR, phát dọn nương rẫy. Đến nay, việc phát dọn nương rẫy của các xã trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra những biện pháp xử lý hiệu quả nhất nhằm hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện. Và thực hiện tốt hơn nữa công tác phối kết hợp giữa các bên tham gia bảo vệ rừng và PCCCR…

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ Lâm nghiệp huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ Lâm nghiệp huyện đề nghị các các địa phương, các chủ rừng Nhà nước nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của BCĐ Lâm nghiệp huyện để chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý;  Thường xuyên liên tục chỉ đạo các xã, thị trấn, kiểm lâm viên địa bàn rà soát lại diện tích nương rẫy trên địa bàn huyện, cương quyết xử lý các hộ dân vi phạm lấn chiếm diện tích rừng đặc dụng, diện tích rừng tự nhiên; kiên quyết xử lý những hộ dân trước khi đốt nương rẫy không thông báo, không đăng ký với địa phương. Đối với các chủ rừng Nhà nước, BQL rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và các đồn biên phòng đứng chân trên đia bàn huyện phải xác định rõ nhiệm vụ trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR là trách nhiệm của mình, là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp PCCCR trên địa bàn địa phương, chủ rừng; kiên quyết không để xảy ra cháy rừng hoặc tổ chức lực lượng dập tắt ngay đám cháy khi mới phát sinh; định kỳ báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền.

Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR, phát triển rừng giữa BQL rừng phòng hộ Mường Lát và UBND các xã, thị trấn; các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2024 – 2025.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR, phát triển rừng giữa BQL rừng phòng hộ Mường Lát và UBND các xã, thị trấn; các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2024 – 2025.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ