Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết, đánh giá công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 6/3, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết, đánh giá công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Mường Lát.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chính vì vậy trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thông qua việc ban hành và sửa đổi, hoàn thiện các chính sách, pháp luật, các quy định về BHXH, BHYT...

Trong năm qua, theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và đã đạt được những kết quả quan trọng. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng mở rộng và phát triển; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo và ngày càng mở rộng. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về thực hiện chế độ BHXH, BHYT tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN..., từ đó góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với ngành BHXH trong triển khai chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp, mới đạt khoảng 31%. Tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh so với dân số chưa cao, chưa mang tính bền vững, năm 2023 số người tham gia BHYT mới đạt 91,95% so với dân số. Tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn phổ biến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được; các hạn chế và nguyên nhân; chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Đồng thời phân tích, dự báo, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá Thanh Hoá là một trong những tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá cần nhận diện rõ, rút ra nguyên nhân, từ đó xác định nhiệm vụ và có giải pháp căn cơ trong triển khai thực hiện chính sách. Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện chính sách…

Ngành BHXH cần khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, không chỉ nhằm mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 mà còn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời đối với công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ