Họp tiểu ban nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát năm 2024

Sáng ngày 6/3, tại phòng họp BTVHU, huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tiểu ban nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Tiểu ban nội dung giúp việc Ban Tổ chức; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Thị trấn Mường Lát và xã Pù Nhi.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện BCH Quân sự huyện trình bày báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập của Tiểu ban nội dung; dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban nội dung và các quy định soạn thảo văn kiện.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị trong công tác diễn tập, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ của huyện. Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định nhiệm vụ diễn tập năm nay là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của mình; Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, kịp thời tham mưu chuẩn bị các nội dung, điều kiện trong diễn tập theo kế hoạch một cách tốt nhất. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đồng chí thành viên Tiểu ban Nội dung cần nhận thức được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc nội dung, kế hoạch diễn tập để tập trung thời gian, nhân lực, nguồn lực hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đảm bảo cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cần phải có sự chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tham gia làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đồng thời, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa cuộc diễn tập, từ đó tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương. Các phòng, ban, ngành, địa phương cần quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của huyện và xây dựng kế hoạch, kịch bản, ban hành văn bản để tổ chức tốt, cụ thể hoá các nhiệm vụ; Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện phân công cán bộ hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần để cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp…

Theo đó, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 05 năm 2024.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ