Tập trung giải ngân vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện

Chiều ngày 29/2, tại phòng họp BTVHU, huyện Mường Lát đã tổ chức hội nghị về công tác giải ngân vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng: KT-HT, Tài chính – Kế hoạch, TN&MT, NN&PTNT, Dân tộc, LĐTB&XH huyện, VP HĐND&UBND huyện, BQLDA đầu tư huyện.

Đồng chí Mai Xuân Giang, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các phòng, ban báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án, tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.  

Đồng chí Lương Văn Liêm, Phó Giám đốc BQLDA đầu tư huyện phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm cả vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024) tính đến ngày 28/02/2024 trên toàn huyện đã thực hiện giải ngân được 23.995 triệu đồng/496.736 triệu đồng, bằng 05% kế hoạch vốn đã giao. Trong đó, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các dự án thuộc 03 chương trình MTQG năm 2024 đã thực hiện giải ngân được 21.290 triệu đồng/197.534 triệu đồng, bằng 11% kế hoạch. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, đã thực hiện giải ngân được 2.706 triệu đồng/299.202 triệu đồng, bằng 0,9% kế hoạch, số vốn còn lại chưa giải ngân là 212.496 triệu đồng.  Đối với các dự án thuộc Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND huyện Mường Lát đã thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư đối với 22 dự án khởi công mới năm 2024 ngay sau khi có phê duyệt danh mục của Tỉnh ủy. Đến nay 16 dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019. Hiện tại còn 06 dự án trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra những đề xuất để tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các chủ đầu tư được giao vốn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2024, tránh để tình trạng dồn việc về những tháng cuối năm. Các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các xã xây dựng kế hoạch các dự án hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các phòng, ban, đơn vị bám sát kết luận tại hội nghị này để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ