Đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác triển khai làm nhà trên địa bàn huyện theo chương trình hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày 27/2, đoàn công tác của huyện do đồng chí Mai Xuân Giang, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác triển khai làm nhà trên địa bàn huyện theo chương trình hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo phòng Dân tộc; phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Đồng chí Mai Xuân Giang, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác kiểm tra tại các xã, thị trấn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện xây dựng nhà ở thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; và những hộ gia đình được đề suất hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở trong năm 2024. Theo đó, năm 2023, trên địa bàn huyện Mường Lát đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới được 640 nhà cho các hộ gia đình cận nghèo, hộ nghèo theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Năm 2024, toàn huyện dự kiến đề suất sửa chữa, làm mới nhà cho 486 hộ.

Tại các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Xuân Giang đã đánh giá cao sự sâu sát của chính quyền các địa phương cũng như các bộ phận chuyên môn trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. Qua đó khẳng định, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đối với huyện miền núi Mường Lát có vai trò to lớn đối với mục tiêu giảm nghèo của huyện nhà. Mỗi chương trình, dự án được triển khai không chỉ góp phần giúp nhân dân các địa phương có điều kiện, động lực vươn lên thoát nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội mà còn góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn so với bình quân chung của huyện. Qua đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các địa phương trong thời gian tới, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hỗ trợ đúng đối tượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong lúc đang thi công làm nhà để đem lại hiệu quả thiết thực nhất.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ