Cụm thi đua số 6 - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ quý I, năm 2024

Chiều ngày 28/2, tại huyện Mường Lát, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hoá, Cụm thi đua số 6 - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hoá gồm các huyện: Quan Hoá, Quan Sơn và Mường Lát, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ quý I, năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí các thành viên Tổ chỉ đạo cụm thi đua số 6; Ban Giám đốc, Tổ trưởng các tổ chuyên môn nghiệp vụ thuộc các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện trong cụm.

Ông Nguyễn Đức Thượng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Lát phát biểu khai mạc Hội nghị.

Với chủ đề năm “Ngân hàng CSXH đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua phấn đấu haonf thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”; được sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng CSXH tỉnh, sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, UBND các huyện; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và đơn vị liên quan, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên… hoạt động của Cụm thi đua số 6 đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện.

Ông Đỗ Tất Nguyên, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Lát thong qua báo cáo tổng kết hoạt đọng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ quý I, năm 2024.

Cụ thể, các đơn vị trong Cụm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Tăng trưởng dư nợ đúng quy định, kịp thời phục vụ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tính đến 31/12/2023, dư nợ toàn Cụm đạt 1.092.183 triệu đồng, tăng trưởng 131.677 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 13,7%. Trong đó, Phòng giao dịch Quan Hoá tổng dự nợ năm 2023 là 404.634 triệu đồng, tăng 62.406 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 18,2%, hoàn thành 100% kế hoạch giao; Phòng giao dịch Quan Sơn tổng dự nợ năm 2023 là 396.265 triệu đồng, tăng 35.889 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,96%, hoàn thành 100% kế hoạch giao và Phòng giao dịch Mường Lát tổng dự nợ năm 2023 là 291.284 triệu đồng, tăng 33.382 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,9%, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Kết quả thực hiện đến 31/01/2024, tổng dư nợ trong Cụm đạt 1.105.657 triệu đồng, tăng 13.474 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, Phòng giao dịch Quan hoá tổng dư nợ đạt 413.747 triệu đồng, tăng 9.113 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,25%; Phòng giao dịch Quan Sơn tổng dư nợ đạt 398.270 triệu đồng, tăng 2.005 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 0,51% và Phòng giao dịch Mường Lát tổng dư nợ đạt 293.640 triệu đồng, tăng 2.356 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 0,81%.

Công tác huy động vố, nhận vốn ngân sách địa phương: Năm 2023 tổng nguồn vốn tín dụng huy động tại địa phương đạt 283.080 triệu đồng, tăng 28.997/29.100 triệu đồng tỉnh giao, bằng 99,6% kế hoạch.

Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tin dụng được chú trọng. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh của Cụm là 836,1 triệu đồng, giảm 144,3 triệu đồng so với năm 2022, chiếm tỷ lệ 0,26% tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,04%/ tổng dư nợ; nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,033%.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, các thành viên trong Tổ chỉ đạo Cụm đã thảo luận, nêu những khó khăn, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế; xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý I, năm 2024 và những quý tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh yêu cầu các đơn vị trong cụm 6 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp, phương hướng đã đề ra, xây dựng đơn vị cơ quan vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong quý I và những quý tiếp theo của năm 2024

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 tiến hành ký cam kết thi đua.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thượng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Lát phát động và tiến hành ký cam kết thi đua quý I, năm 2024 giữa các huyện trong Cụm.

Tin, ảnh: Tuấn Bình