Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024

Chiều ngày 21/02, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, MTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện; Thủ trưởng cơ quan Ban CHQS, Công an huyện; Lãnh đạo xã Pù Nhi, Thị trấn Mường Lát.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát đã thông báo Quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập khu vực  phòng thủ, các Tiểu ban giúp việc và thông qua dự thảo kế hoạch phân công nhiệm vụ; kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện; quy định soạn thảo hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo đó diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện diễn tập cao nhất và toàn diện cho lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị của địa phương. Vận hành theo cơ chế cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự, Công an phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nội dung diễn tập là chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng KVPT tại địa phương và bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến của tỉnh, đồng thời rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập sau đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ  huyện nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động các phương tiện, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập đạt kết quả cao và bảo đảm bí mật tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác diễn tập ngay từ bây giờ. Các thành viên Ban Tổ chức diễn tập quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng được phân công. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị về nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống văn kiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các Tiểu ban giúp việc phải theo chức năng, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị... để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ