Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy, hình thức, thời gian phỏng vấn xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự xã Quang Chiểu

Xem nội dung tại đây: