Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29, khoá VI

Ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI tổ chức Hội nghị lần thứ 29 để xem xét Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và các báo cáo có liên quan. Các đồng chí: Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban, phòng, ngành, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; Các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; Đại diện Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 - Quân khu 4; Đại diện Đảng uỷ, Chỉ huy các Đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện; Bí thư, các phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thông qua báo cáo tóm tắt  kết quả thực hiện nhiệm vụ 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các sở ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện vẫn đạt nhiều kết quả tích cực; có 24/27 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện đạt và vượt kế hoạch, trong đó, có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch đó là: Sản lượng lương thực có hạt vượt 9,72% so với kế hoạch đề ra; giá trị sản phẩm/01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản vượt 35,14% so với kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước vượt 26,81% so với kế hoạch; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa vượt 7,66% so với kế hoạch; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt 53,6% so với kế hoạch; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý vượt 2,7% so kế hoạch; chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì và phát triển; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực… Cùng với đó, những khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết, chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quan hệ, hợp tác, hữu nghị với chính quyền và Nhân dân hai huyện Sốp Bâu, Viêng Xay nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường, tạo được sự ổn định trên tuyến biên giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện thông qua các tờ trình của UBND huyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất; Tốc độ tăng dân số; cơ cấu ngành giá trị sản xuất; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng ở một số địa phương chưa chặt chẽ; tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra; việc lấn chiếm hành lang giao thông chưa được giải quyết dứt điểm; công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các công trình dự án trên địa bàn còn chậm, nằm tốp thấp nhất trong toàn tỉnh; công tác quản lý, lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công ở một số chủ đầu tư chưa đảm bảo, dẫn đến năng lực triển khai thực hiện các dự án còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đối với các chủ đầu tư, nhà thầu chưa được thường xuyên; công tác quyết toán dự án hoàn thành còn chậm, tồn đọng nhiều hồ sơ chưa được xử lý; tiến độ triển khai các chương trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn triển khai chậm và lúng túng; công tác hướng dẫn, đôn đốc chưa được thường xuyên; công tác lập, phê duyệt hồ sơ một số tiểu dự án còn chậm; một số ngành, đơn vị, đoàn thể được giao nhiệm vụ trong công tác xây dựng nông thôn mới còn thụ động, chưa chủ động, chưa tích cực, chưa có kế hoạch cụ thể; công tác sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún thiếu ổn định; người dân chưa mạnh dạn thực hiện, cũng như chưa có doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; tình hình an ninh trật tự trên một số mặt vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gặp nhiều khó khăn; hoạt động tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế; công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội có nơi, có việc chưa kịp thời; hoạt động của một đoàn thể cơ sở có nơi còn chậm đổi mới; chất lượng giám sát, phản biện của đoàn thể có việc hiệu quả chưa cao; việc triển khai thực hiện các nội dung về phát triển kinh tế-xã hội của Nghị Quyết số 11-NQ/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ở một số ngành, địa phương chưa rõ nét, chưa có sự vào cuộc quyết liệt…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2024 là năm có vai trò quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. Theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI đã đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 3,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/người; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 955 tỷ đồng; thành lập 5 doanh nghiệp mới; tổng sản lượng lương thực giữ ở mức 13 nghìn tấn; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm đạt 55 triệu đồng; Tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 5%; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 145 ha; xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 bản đạt tiêu chí về nông thôn mới; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đạt 73%; tỷ lệ đô thị hóa 16,1%; tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 74%. Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 1%; 500 lao động được tạo việc làm trong năm; 45% tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ lao động nông nghiệp đạt 71% trong tổng lao động; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 41,93%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 23,5%; 99% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 37,5%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 7%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 77,47%; 95% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 72% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; 87,5% xã, thị trấn đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm; có 1 cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu. 97% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Kết nạp 95 đảng viên mới trở lên; 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; nhất là khó khăn vướng mắc trong triển khai, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc. Đồng thời, xác định chỉ tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong năm 2024. Đồng thời, xem xét các tờ trình của UBND huyện về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2024 huyện Mường Lát.

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca phát biểu kết luận Hội nghị.

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần để huyện đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong năm 2023.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, trước mắt, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Lễ Noel và các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn và các đối tượng khác theo quy định. Tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ,.. để Nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Về chủ trương điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư để tập trung quyết liệt triển khai công tác đầu tư và giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2024, tránh tình trạng dồn giải ngân vào cuối năm.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Cần nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để có biện pháp định hướng kịp thời; tập trung khắc phục ngay những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm cuối năm 2023. Các cấp ủy Đảng trực thuộc Huyện ủy nghiêm túc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; đồng thời chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VI và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Huyện trong năm 2024.

Tin, ảnh: Tuấn Bình