UBND Mường Lát chỉ đạo tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

UBND Mường Lát chỉ đạo tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ Ngày 1-11, UBND Mường Lát có Công văn số 2783/UBND-LĐTBXH về tăng cường công tác quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Ảnh minh hoạ

Trong thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là nhiều vụ tai nạn lao động liên quan đến vi phạm các quy định pháp luật trong quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; an toàn làm việc trong không gian hạn chế; người sử dụng lao động, người lao động vi phạm các quy định trong cấp phát, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân (cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân không phù hợp, không đảm bảo chất lượng, người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát).

Để phòng ngừa xảy ra các vụ tai nạn lao động tương tự, triển khai Công văn số 5333/SLĐTBXH-LĐVL ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ. UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đặc biệt là các cơ sở sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, các cơ sở có người lao động làm việc trong không gian hạn chế phải xây dựng biện pháp, phương án làm việc theo QCVN 34:2018/BLĐTBXH; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Đồng thời, hướng dẫn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý ATVSLĐ trên địa bàn quản lý.

Các cơ quan, ban ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ động thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

Tin, ảnh: Tuấn Bình