Chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động “tín dụng đen”

Ngày 27/10, UBND huyện ban hành văn bản số 2737 UBND-VHTT về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động “tín dụng đen” nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND huyện Mường Lát đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể - Tổ chức lồng ghép phổ biến trong các Hội nghị, sinh hoạt Chi bộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về các phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự của hoạt động “tín dụng đen” (Theo Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

- Phổ biến, thông báo cho toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về 04 hình thức tồn tại của hoạt động tín dụng đen (Hình thức cho vay dưới dạng Công ty dịch vụ tài chính, các doanh nghiệp núp bóng để cho vay lãi nặng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản…); những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật; vận động nhân dân tự giác, tích cực, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tích cực phối hợp, giúp đỡ các cơ quan chức năng trong việc thu thập thông tin, tài liệu, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

3. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường công tác tham mưu triển khai thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, phối hợp, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện (phòng Văn hóa - Thông tin) trước ngày 23/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin, ảnh: Tuấn Bình