Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Chiều 12-10, Bộ Công an đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22). Quyết định số số 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại Bộ Công an

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Bộ Công an với các địa phương trong cả nước. Tổng số người dự hội nghị tại các điểm cầu là hơn 25.000 người.

Điểu cầu trực tuyến tại huyện Mường Lát

Tại điểm cầu huyện Mường Lát, dự và chủ trì có đồng chí Hoàng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Lao động Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Công an huyện; lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiên binh, Huyện đoàn và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức xã hội, phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã thu được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật…

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì tại điểm cầu huyện Mường Lát

Hiện nay, có một số mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù bước đầu thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác này, tuy nhiên, hoạt động của các mô hình hầu hết mang tính tự phát, chưa có cơ chế bền vững về nguồn lực để hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù có công ăn, việc làm để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Công an đã trao đổi và nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ rất tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22. Sau 2 ngày kể từ khi Quyết định số 22 có hiệu lực, ngân hàng đã giải ngân cho 154 người vay trên 11 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên chúng ta có cơ chế, rất cụ thể tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phát tù được tiếp cận, vay vốn ưu đãi từ Ngân hành Chính sách xã hội để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống, đồng thời cũng có cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo việc làm, sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù…

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội đã rất chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và kịp thời tổ chức hội nghị trực tuyến quy mô rất lớn, đến tận cơ sở, đông đảo đại biểu để quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong quyết định nhằm thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định này trong thời gian tới.

Để triển khai thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ thống nhất, nhất quán, hiệu quả, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các cấp chính quyền cơ sở hỗ trợ rà soát, cung cấp danh sách đối tượng để đảm bảo chính sách tín dụng đạt hiệu quả; yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn phân bổ theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, giúp người chấp hành xong án phạt tù có vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là chính sách mới, do đó trong quá trình triển khai thực hiện, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị có liên quan cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện để kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh và có biện pháp xử lý, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi.

Tin, ảnh: Tuấn Bình