Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Xem chi tiết nội dung tại đây: