Quyết định ban hành nội quy xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Xem nôi dung chi tiết tại đây: