Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo nên tình hình cháy nổ được kiềm chế, không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn, góp phần quan trọng vào việc duy trì sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hiện nay, đang bước vào thời gian của thời tiết hanh khô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội và gây lo lắng trong nhân dân. Để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô năm 2023, đặc biệt là các cơ sở thuộc lĩnh vực Thương mại, dịch vụ (gồm: Chợ; Trung tâm thương mại, điện máy; Siêu thị; Cửa hàng bách hóa; Cửa hàng tiện ích; Nhà hàng, cửa hàng ăn uống).

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tổ dân phố số 2, khu 2 Thị trấn Mường Lát.

Ngày 21/9/2023, UBND huyện Mường Lát ban hành công văn số 2359/UBND-KTHT về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

2. Tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC trong mùa hanh khô theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về hiểm họa cháy, nổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý của mình và nhân dân trên địa bàn quản lý để chủ động phòng ngừa, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

4. Trung tâm VHTT-TT&DL huyện:

Tuyền truyền sâu rộng về công tác phòng cháy, chữa cháy và những điển hình tốt về công tác phòng cháy, chữa cháy. Các địa phương tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về công tác phòng cháy, chữa cháy thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

5. Điện lực huyện:

Tiến hành kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại các cơ sở thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn quản lý, hướng dẫn các cơ sở, chủ hộ gia đình cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

6. Công an huyện:

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở, nhất là ở những cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao; nhà để ở kết hợp kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy kịp thời, có hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

7. UBND xã, thị trấn:

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn và trên lĩnh vực được giao quản lý, đặc biệt chú ý tập trung vào lĩnh thương mại, dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy nổ.

- Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, kinh phí và củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ; kịp thời phát hiện, khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy, cháy lan, cháy lớn, nhất là trong mùa khô hanh, xây dựng các phương án chữa cháy để xử lý kịp thời các vụ cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.

- Chỉ đạo kiện toàn đội PCCC dân phòng tại các khu, bản. Phối hợp với Công an huyện để tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC với đối tượng là đội viên đội PCCC.

* Ngoài ra, Đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạo, làm rõ một số vấn đề sau:

a. Đối với cơ sở Chợ huyện Mường Lát: - Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để các hộ kinh doanh cơi nới, cải tạo diện tích trong khuôn viên chợ để xây dựng các kiôt, đặc biệt là có hiện tượng cải tạo thành nhà ở cho thuê trọ trong khuôn viên diện tích chợ huyện gây mất an toàn PCCC trong cơ sở.

- Việc chấp hành pháp luật về PCCC đối với cơ sở (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ). Nêu rõ những nội dung đã thực hiện xong; những nội dung đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện? Nguyên nhân? Thời gian khắc phục xong?.

b. Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đối diện Cửa hàng xăng dầu Mường Lát (Ngã ba, thị trấn Mường Lát):

- Tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh có sử dụng ngọn lửa trần, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC đối với Cửa hàng xăng dầu Mường Lát.

Kết quả thực hiện Đề nghị UBND thị trấn Mường Lát báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 01/10/2023 để tổng hợp tham mưu giải pháp, báo cáo UBND huyện theo quy định. Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo.

Tin, ảnh: Tuấn Bình