Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023

Sáng ngày 21/9, BTV Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị BTV thường kỳ tháng 9 năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị còn có đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực HU; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Tờ trình về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án “Phát triển Du lịch huyện Mường Lát giai đoạn 2023 – 2030”; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu NSNN-chi NSĐP 9 tháng đầu năm 2023; tiến độ thực hiện việc giải ngân, giải phóng mặt bằng và các khó khăn vướng mắc của các dự án trên địa bàn huyện; Tờ trình về dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển kinh tế hộ gia đình giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tờ trình xin ý kiến về việc đầu tư công trình đập, kênh mương Trung Tiến, bản Trung Tiến, xã Mường Lý; Tờ trình về xin chủ trương đầu tư công trình khắc phục khẩn cấp sạt lỡ bờ Suối Poong tại khu dân cư bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát; Báo cáo kết quả thực hiện các bước quy trình điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ HU quản lý tháng 9 năm 2023…

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Lát đã thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, song với sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình KT-XH, QP-AN của huyện có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khá, một số chỉ tiêu ước đạt và vượt so với kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên cây trồng, vật nuôi. Phong trào xây dựng NTM, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan môi trường, nhà cửa vườn hộ có sức lan toả. Đến nay tiêu chí bình quân đạt 6,71 tiêu chí/xã. Có 01 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn ước đạt 205 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm cùng kỳ 2022; Giá trị sản xuất ngành thương mai - dịch vụ chín tháng đầu năm đạt 469 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu ngành dịch vụ ước đạt 76,8 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại phát triển khá nhanh; thị trường bán lẻ được khai thác tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Công tác thu, chi ngân sách, đã được quản lý chặt chẽ, đúng luật. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiết kiệm kinh phí. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm là 6.352 triệu đồng, đạt 87.55% kế hoạch. Chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm là 368.968 triệu đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 559.343 tỷ, đạt 79.9 % so với kế hoạch. Trong 9 tháng cấp mới 51 Giấy ĐKKD cho các hộ cá thể. Thành lập mới 01 doanh nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng, đã cơ bản thực hiện tốt, đến nay một số dự án cơ bản đã hoàn thành như: Công trình cấp điện cho các xã Mường Lý, Trung Lý, Quang Chiểu; Trụ sở công an xã Tam chung; Trụ sở công an thị trấn Mường Lát; Dự án Hệ thống giao thông bản Cha Lan, xã Mường Lý; Dự án Nâng cấp tuyến đường từ bản Nà Ón đi bản Co Cài, xã Trung Lý (đợt 2).

Công tác giáo dục và đào tạo, đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, giáo dục toàn diện. Hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ năm học 2022-2023, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục các cấp. Tổng toàn huyện có 33 đơn vị, trường học với quy mô 560 lớp/11.576 học sinh. Công tác đào tạo nghề được quan tâm, 9 tháng đầu năm tổ chức đào tạo nghề được 03 lớp, với 34 học viên. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Tổ chức thành công giải việt dã vì sức khỏe cộng đồng với hơn 1.000 người tham gia; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu NSNN-chi NSĐP 9 tháng đầu năm 2023; tiến độ thực hiện việc giải ngân, giải phóng mặt bằng và các khó khăn vướng mắc của các dự án trên địa bàn huyện và 1 số tờ trình

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị nhịp nhàng. Thường trực Huyện ủy thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đơn vị. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.  Công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động có hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ý kiến vào các tờ trình của UBND huyện về đầu tư công trình đập, kênh mương Trung Tiến, bản Trung Tiến, xã Mường Lý; chủ trương đầu tư công trình khắc phục khẩn cấp sạt lỡ bờ Suối Poong tại khu dân cư bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát; về bố trí kinh phí thực hiện Đề án “Phát triển Du lịch huyện Mường Lát giai đoạn 2023 – 2030”…

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực HU thông qua  báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và Tờ trình về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án “Phát triển Du lịch huyện Mường Lát Giai đoạn 2023 – 2030

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội . Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền; chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí  Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan tập trung rà soát lại các chỉ tiêu do Nghị quyết HĐND huyện đề ra từ đầu để phấn đầu hoàn thành.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đồng chí đề nghị UBND huyện và các ngành phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác dân vận thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng thuế, quản lý chi tiêu chặt chẽ. Trong công tác xây dựng đảng quan tâm công tác phát triển đảng viên…./

Tin, ảnh: Hồ Thủy