THÔNG BÁO Nội dung phỏng vấn vòng 2 và giới hạn tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Xem nội dung chi tiết tại đây: