Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn huyện.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phát động; đồng thời thực hiện Công văn số 2254/STTTT-BCXB ngày 18/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/9/2023, UBND huyện Mường Lát đã ban hành Công văn số 2339/ UBND-VHTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn huyện.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND huyện Mường Lát đề nghị các cơ quan, đơn vị một số nội dung như sau:

Đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: Tăng thời lượng, đưa tin, bài trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên và kịp thời, tuyên truyền sâu rộng chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên toàn huyện. Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa...) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện.

Đối với UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn nhằm tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về công tác bảo vệ môi trường, vị trí và tầm quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 phù hợp, thiết thực, hiệu quả thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo Văn hóa thông tin xã, thị trấn tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và truyền thông đa phương tiện (trang thông tin điện tử, mạng xã hội) về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn quản lý.

Tin, ảnh: Tuấn Bình