Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Xem nội cung chi tiết tại đây: