Họp Tổ biên tập Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng ngày 4-8, Tổ biên tập Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tổ chức hội nghị nhằm thông qua quyết đình thành lập tổ, dự thảo kế hoạch, phân công nhiệm vụ và bàn một số nôi dung công việc khác. Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí là thành viên Tổ Biên tập Đề án.

Toàn cảnh hội nghị

Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là một trong những Đề án thuộc Chương trình hành động của huyện nhằm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU “Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu gợi mở buổi họp, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị các thành viên Tổ Biên tập thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo đề cương, kế hoạch, dự kiến phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ Biên tập, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như: Cách tiếp cận, phương pháp và khung nghiên cứu của Đề án; Các nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu chủ yếu của Đề án; Nhận diện những vấn đề lớn bất cập trong quá trình phát triển ngành giáo dục và đào tạo của huyện, giai đoạn 2010 - 2022; Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Cách thức tổ chức triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án.

Đồng chí Lầu Thanh Va, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Thành viên Tổ Biên tập tham gia ý kiến thảo luận

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ Biên tập đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến. Nhìn chung, các ý kiến đều tập trung trao đổi về kế hoạch triển khai, kinh phí hoạt động cho tổ Biên tập trong quá trình triển khai Đề án; Lộ trình triển khai và phương thức cập nhật dữ liệu ở cơ sở để minh chứng đảm bảo tính thuyết phục của Đề án…

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án đánh giá cao các thành viên Tổ biên tập Đề án đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và có tính chuyên môn cao. Đồng chí đề nghị các thành viên thuộc các phòng, ngành chuyên môn cần chia sẻ thông tin, phối hợp tốt nhất để xây dựng dữ liệu, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xây dựng Đề án. Đồng chí nhấn mạnh, đây là Đề án lớn đối với sự nghiệp phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà vì vậy để Đề án phản ảnh thực trạng một cách đầy đủ và chi tiết cần có sự phối hợp chặt chẽ của từng thành viên Tổ trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị phải hoàn thành việc xây dựng dự thảo đề cương của Đề án xong trước ngày 15/8 để trình Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt.

Tin, ảnh: Tuấn Bình