Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 13/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh; về phía huyện có đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quant ham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5, các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện thông qua 2 dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Mường Lát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Đến nay có 04/27 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch; 20/27 chỉ tiêu ước đạt theo kế hoạch. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tiếp tục được tăng cường và có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thực hiện luân chuyển, điều động 22 lượt cán bộ. Kết nạp được 170 đảng viên nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 2.771, trong đó đảng viên dự bị là 185, đảng viên chính thức là 2.586. Hằng năm các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện đều được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 90% xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ.Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Công tác dân vận chính quyền, thực hành dân chủ ngày càng được mở rộng, phát huy. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 5,29%/năm (bằng 76% so với mục tiêu Đại hội). Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2023 ước đạt 25,02 triệu đồng, bằng 100,08% mục tiêu đại hội; Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 ước đạt 39,3%, giảm 16,8% so với năm 2021, bình quân giảm 8,4%/năm; đạt 119,7% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (giảm từ 7%/năm trở lên); Về phát triển hạ tầng, đô thị và xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 17 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống giao thông nông thôn được ưu tiên đầu tư; tỷ lệ cứng hóa đường giao thông trên địa bàn là 65%. (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) bằng 86,7% so với kế hoạch (Nghị quyết đến năm 2025 đạt 75%).

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Huyện ủy xác định thời gian tới, cần tập trung xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng, vươn lên, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng và phát triển huyện Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo; có 02 xã về đích nông thôn mới; có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; môi trường sinh thái, nguồn nước đầu nguồn được bảo vệ; bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Mường Lát đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là: chuyển đổi cơ cấu cây trồn, vật nuôi chưa rõ nét, chăn nuôi còn manh muốn, nhỏ lẻ, chưa xác định được sản phẩm chủ lực; chỉ số xây dựng nông thôn mới đang ở mức thấp nhất tỉnh; phát triển hạ tầng kinh tế xã hội tuy có nhiều cố gắng nhưng tốc độ vẫn còn chậm; chất lượng giáo dục đại chà còn thấp… Trước thực trạng đó, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện Mường Lát cần tập trung đánh giá đúng thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong những năm tới, triển khai đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đã đề ra gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tranh thủ tối đa sự quan tâm của tỉnh, của các ngành, địa phương để tạo được sự bứt phá. Sau hội nghị này, BTV Huyện ủy cần phải có những giải pháp khả thi, hiệu quả để khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần làm tốt hơn các khâu đột phá, tăng cường, nâng cao hiệu quả, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương và phải thực hiện quyết liệt… Đồng chí tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân huyện Mường Lát sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 11 của BTV Tỉnh ủy  đã đề ra.

Đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghi, đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã dành cho huyện Mường Lát trong thời gian qua. Huyện sẽ tiếp thu và nghiêm túc triển khai thực hiện những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tại hội nghị này. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để đưa Mường Lát phát triển và sớm thoát khỏi huyện nghèo.

Tin, ảnh: Hồ Thủy