Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Ngày 24-5, Hội Nông dân huyện Mường Lát đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Lộc Văn Hiến, Chủ tịch HND huyện Mường Lát khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu khai mạc Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện; lãnh đạo Hội Nông dân các huyện khu vực miền núi, cùng 105 đại biểu chính thức đại diện cho 7.204 hội viên nông dân toàn huyện.

Đồng chí Hà Ngọc Chiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội đã vận động hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo; hỗ trợ nông hộ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; ký các chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở nông thôn.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Công tác xây dựng tổ chức Hội đã có bước phát triển về chất lượng và số lượng; các cấp hội đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Hội, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội có đổi mới, thiết thực, ngắn gọn, bám sát được nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được hơn 664 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 7.204 hội viên.

Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giản nghèo bền vững đã thu hút hàng nghìn hội viên tham gia, bình quân hàng năm có 1.752 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Đến nay, có 1 hộ đạt cấp Trung ương, 14 hộ đạt cấp tỉnh và 162 hộ đạt cấp huyện, biểu dương khen thưởng cho 28 tập thể chi hội tổ chức phong trào giỏi. Từ phong trào trên đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có thu nhập hằng năm từ 150 đến 200 triệu đồng trở lên.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện uỷ thác cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ đạt 96,2 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ, HND huyện luôn được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt niệm vụ, có 1 tập thể được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen; 20 tập thể và 15 cá nhân được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen; có 25 tập thể và 56 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen và Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 48 tập thể và 86 cá nhân điển hình tiên tiến.

Quang cảnh Đại hội

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã làm nổi bật các mặt tích cực, thẳng thắng chỉ ra những những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đưa ra giải pháp cho công tác hội và phong trào nông dân huyện nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân huyện Mường Lát đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đồng chí đề nghị: Hội Nông dân huyện Mường Lát cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, nghị quyết của Hội. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cần chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong đời sống của hội viên, nông dân; chú trọng xây dựng các mô hình mẫu về phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để hội viên, nông dân học tập, áp dụng; cần có cách làm mới, phương thức mới và phù hợp để mở rộng đoàn kết tập hợp hội viên; chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tạo nguồn lực đồng bộ đầu tư cho công tác Hội và phong trào nông dân. Đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội. Hàng năm, các cấp hội xây dựng chương trình, đề án đăng ký với cấp ủy, chính quyền, tổ chức thực hiện theo phương châm thiết thực, hiệu quả; tham gia tích cực việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành HND huyện khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lộc Văn Hiến tái đắc cử Chủ tịch HND huyện Mường Lát khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin, ảnh: Tuấn Bình