Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Mường Lát năm 2023

Chiều ngày 22-5, tại Trung tâm Hội nghị huyện, UBND huyện Mường Lát đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Mường Lát năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí thành viên Tổ tư vấn ISO của tỉnh; lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng; BCĐ ISO của UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Trong đợt tập huấn này có 8 xã, thị trấn tham gia. Đối tượng tập huấn là Chủ tịch, công chức văn phòng, công chức văn hóa xã hội, kế toán, công an… của các xã, thị trấn. Để đảm bảo truyền tải đầy đủ kiến thức và nội dung cho cho các đơn vị sau khi tập huấn có thể áp dụng, thực hiện nhanh nhất, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ xuống làm việc với UBND các xã, thị trấn để tập huấn kiến thức về duy trì và áp dụng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tham gia đào tạo tập huấn có các đồng chí giảng viên của Sở Khoa học và Công nghệ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu Tổng quan, nhận thức chung về HTQLCL; Duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9000:2015, trong đó đi sâu vào các bước như rà soát quy trình đã xây dựng, đánh giá chất lượng nội bộ; công tác tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL; báo cáo đánh giá chấm điểm việc áp dụng ISO tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đồng thời có những trao đổi thảo luận về những vướng mắc trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCT ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, công chức nắm vững hơn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng thành thạo hệ thống này vào công việc hàng ngày tại đơn vị, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ, đưa công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào nề nếp và hiệu lực và hiệu quả.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ