Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 – 2024

Sáng ngày 22/5/2023, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện uỷ Mường Lát tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khoá học 2023-2024 cho 64 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cùng lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường. Về phía huyện có các đồng chí: Triệu Minh Xiết - Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lầu Thanh Va - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Mai Xuân Giang - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng của Huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị huyện và toàn thể học viên tham gia khóa học.

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT tại huyện Mường Lát.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh; Quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và một số nội dung về khoa học hành chính; Biết vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn công tác; góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao tính Đảng trong mỗi đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trịnh tỉnh khai mạc Lớp Trung cấp LLCT tại huyện Mường Lát

Phát biểu khai mạc Lễ khai giảng, đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã nhấn mạnh những chủ trương đổi mới của Nhà trường trong đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị; đồng thời nêu rõ sự cần thiết, mục tiêu, nội dung chương trình và những yêu cầu học viên cần thực hiện trong khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: Để huyện Mường Lát tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu sớm đưa Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo thì việc nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Mường Lát có ý nghĩa rất quan trọng.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, và khẳng định đây là cơ hội tốt để các học viên có điều kiện học tập, tiếp thu, không ngừng rèn luyện, bổ sung những kiến thức về lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác nhằm giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: các đồng chí tham gia lớp học là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu tại các tổ chức cơ sở Đảng, do vậy, phải có tinh thần học tập tốt, tiếp thu bài giảng và tăng cường trao đổi nhằm đem lại kết quả học tập cao. Đồng chí mong rằng trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo đối với lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện. Trung tâm chính trị huyện phải tạo điều kiện tốt nhất cho các giáo viên, học viên tham gia học tập đạt kết quả tốt. Các học viên cần xác định tinh thần trách nhiệm, dành thời gian và bố trí công việc hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, chấp hành tốt nội quy quy chế lớp học và kết thúc khóa học đạt kết quả cao nhất.

       Sau lễ khai giảng, các học viên bước vào kỳ học đầu tiên, thời gian học tập của khóa học được thực hiện trong 12 tháng.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ