Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 19-5, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng; UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc HĐND, UBND huyện; đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn KTQP 5 – QK4, các đồn biên phòng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện…

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt tại hội nghị này đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng và có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Ngay sau khi tiếp thu các văn bản của Trung ương và từ thực tiễn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung được quán triệt, đặc biệt là những quan điểm, nhiệm vụ mới về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội… Từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1-7-2022 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”;…

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện quán triệt triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 29-3-2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm; Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 29/3/2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lò Văn Đồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện quán triệt  Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội; Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của ĐẢng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 148-Kh/HU ngày 3/4/2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”…

Đồng chí Lương Thị Tuân – UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức HU quán triệt  Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/20223 của BCH TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Lương Thị Tuân – UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức HU quán triệt  Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/20223 của BCH TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Mai Xuân Giang – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt Kế hoạch số 145-KH/HU ngày 3/4/2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị

Đồng chí Mai Xuân Giang – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt Kế hoạch số 145-KH/HU ngày 3/4/2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ và phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thống nhất cao trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy của các đại biểu, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Đồng chí đề nghị theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng, các phòng, ban, ngành phân công các đồng chí có trách nhiệm phụ trách địa bàn lĩnh vực để triển khai, quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; Đồng chí tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết, từng địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong huyện sẽ tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2023, quyết tâm sớm đưa Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ