Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát

Sáng ngày 18-5, đoàn công tác do đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Thị trấn Mường Lát để kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lầu Thanh Va, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy.

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Thị trấn báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trước đoàn công tác

Đảng bộ Thị trấn Mường Lát hiện có 396 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc. Từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy Thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và các chi bộ trực thuộc kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đã xây dựng Quy chế làm việc, phân công cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác, theo dõi địa bàn, đảm bảo lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, phân công cá nhân trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành phụ trách địa bàn, góp phần  nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ  cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phạm Văn Sơn, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn đề xuất một số nội dung trước đoàn công tác

Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó giám sát mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp sai phạm, được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng và quần chúng Nhân dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Thị trấn những năm qua từng bước trẻ hóa, được sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm được thực hiện đảm bảo nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, chính sách tiền lương được thực hiện đúng quy định, góp phần  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Đồng chí chí Lầu Thanh Va - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Thị trấn Mường Lát vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm như: Một số tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, còn có biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, quản lý có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Vai trò tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức, hồ sơ thủ tục vẫn còn có trường hợp chưa làm đúng theo quy định; nền nếp sinh hoạt chi bộ chưa được duy trì thường xuyên…

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghị nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại và hạn chế của Đảng ủy thị trấn như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn ở mức độ, có đảng viên muốn ra khỏi đảng; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, thù địch (theo Nghị quyết 35) chưa được lan tỏa đầy đủ; Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị còn mang tính hình thức; Tư tưởng trông chờ, ỷ lại còn cao. Xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên chưa có khâu đột phá; Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chính sách cán bộ chưa thật sự tốt; Công tác Đảng viên còn lúng túng; tổ chức sinh hoạt chưa thật sự tốt, chất lượng chưa cao; Sinh hoạt định kỳ gặp nhiều khó khăn, chất lượng kém. Việc tham gia sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy viên, lãnh đạo, cán bộ xã chưa tốt, chưa được nhiều. Công tác kiếm tra, giám sát chưa thường xuyên. Công tác Dân vận chưa thật tốt; việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ chưa thật sự đảm bảo. Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp còn lúng túng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể còn chưa tốt, hình thức; việc tổ chức đối thoại với nhân dân chưa được nhiều; phát động và thực hiện các phong trào chưa sâu rộng, chưa có sức lan tỏa. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, các văn bản của cấp trên chưa thật sự kịp thời.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Minh Xiết yêu cầu: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Tiếp tục hực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, thù địch; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức đảng trên các phương diện tư tưởng và tổ chức. Làm tốt công tác cán bộ (bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí ). Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý đảng viên.

Tin, ảnh: Tuấn Bình