Hội nghị tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Mường Lát năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với UBND huyện Mường Lát, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Mường Lát năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Cầm Bá Tường – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng các chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh, đại diện BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, lãnh đạo phòng Dân tộc huyện và các đại biểu là Bí thư, trưởng bản, người có uy tín, chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên, chi hội nông dân, hội cựu chiến binh ở các bản người Mông trên địa bàn huyện Mường Lát.

Đồng chí Cầm Bá Tường – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc tại hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã quán triệt với các đại biểu về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung của các hội nghị tuyên truyền tại vùng đồng bào Mông trên địa bàn huyện Mường Lát. Giúp đồng bào dân tộc Mông hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện tốt nghi thức tang lễ theo nếp sống văn hóa mới để đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu còn tồn tại trong tang lễ. Góp phần thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Nông thôn mới và bảo đảm vệ sinh môi trường sống và sức khoẻ cho đồng bào; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trong vùng đồng bào Mông; Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết TW 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là: “Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ”, “Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi hủ tục, các tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm, bạo lực, gây rối trật tự công cộng… Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị và động viên các đại biểu cố gắng tập trung theo dõi các nội dung mà các báo cáo viên trao đổi, truyền đạt để về triển khai tổ chức thực hiện tại gia đình, dòng họ và thôn bản mình cho thật tốt, góp phần vào thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Nông thôn mới…

Báo cáo viên BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa triển khai chuyên để về tình hình quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông.

Tại hội nghị tuyên truyền, các đại biểu tham dự được nghe các báo cáo viên trực tiếp truyền đạt 9 chuyên đề, đó là: một số vấn đề  về tình hình quốc phòng  – an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông; phòng, chống mua bán người; phòng, chống buôn bán, tang trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; tảo hôn và hôn nhân cận  huyết thống; vận động đồng bào xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng làng bản văn hóa; quan điểm, nhiệm vu và giải pháp chủ yếu của Đảng, Nhà nước về đấu tranh thành lập “Nhà nước Mông”; những nội dung cơ bản về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; những nội dugn cơ bản về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; những nội dung cơ bản về triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị tuyên truyền từng bước nâng cao nhận thức trong thực hiện nếp sống văn hóa tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mường Lát.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ