Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Sáng ngày 19-4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; các đồng chí thành viên trong Ban đại diện HĐQT và Ban giám đốc NHCSXH huyện cùng tham dự.

Ông Nguyễn Đức Thượng, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quý I năm 2023

Trong quý I/2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát đã thực hiện phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 cho các xã, thị trấn. Chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai công tác ủy thác, rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng; tập trung thực hiện giải ngân cho vay; đôn đốc thu nợ, thu lãi, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay. Tính đến ngày 31/3/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 263.646 triệu đồng, tăng 5.070 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 187.482 triệu đồng, tăng 1.257 triệu đồng so với đầu năm (chiếm 71,1%); Nguồn vốn huy động tại địa phương được cấp bù lãi suất đạt 68.938 triệu đồng, tăng 3.798 triệu đồng (chiếm 26,1%), trong đó tiền gửi huy động tổ chức, cá nhân trên thị trường đạt 50.388 triệu đồng, tăng 2.638 triệu đồng so với đầu năm; Tiền gửi tiết kiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đạt 12.705 triệu đồng, tăng 540 triệu đồng so với đầu năm; Nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân sách địa phương đạt 7.508 triệu đồng, tăng 299 triệu đồng (chiếm 2,7%).

Trong 3 tháng đầu năm, công tác giải ngân cho vay đạt 22.059 triệu đồng; trong đó tập trung vào các chương trình như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay nước sạch vệ sinh môi trường. Doanh số thu nợ đạt 17.427 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tính đến hết 31/3/2022 đạt 262.491 triệu đồng, tăng 4.599 triệu đồng, (tăng 1,8%) so với năm 2022, hoàn thành 90% kế hoạch, với 5.159 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Dư nợ tăng tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo tăng 6.569 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo tăng 1.351 triệu đồng và cho vay nước sạch vệ sinh môi trường tăng 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, NHCSXH cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là tại các xã, thị trấn có chất lượng tín dụng thấp. Do đó, chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng thực hiện ủy thác và hoạt động của Tổ TK&VV trên địa bàn từng bước được củng cố và không ngừng nâng cao.

Toàn cảnh hội nghị

Quý II/2023,  Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp; Tăng trưởng dự nợ đạt từ 8-10% trở lên so với năm 2022; Giữ tỷ lệ nợ quá hạn 0,1%; Đẩy mạnh triển khai các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ; Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý I, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I và quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn. Đối với Ngân hàng chính sách xã hội huyện đồng chí Trưởng Ban đại diện HĐQT đề nghị chủ động phối họp với các tổ chức giải ngân kịp thời để đáp ứng nhu cầu  vốn vay của người dân theo chỉ tiêu kế hoạch giao, thường xuyên quan tâm công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những bất cập để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót; đối với UBND các xã, thị trấn cần quan tâm chỉ đạo có hiệu quả kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận đối với nguồn vốn vay; Đối với các Hội nhận ủy thác cần thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với NHCSXH huyện, thường xuyên quan tâm, kiện toàn nâng cao chất lượng của các tổ TK&VV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đặc biệt là tại các đơn vị được phân công phụ trách; các địa phương tiếp tục xử lý nợ quá hạn triệt để và cần phải có giải pháp cụ thể, xây dựng kế hoạch xuống trực tiếp tại cơ sở để thu hồi nợ.

Tin, ảnh: Tuấn Bình