Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 19 về sơ kết công tác cấp ủy quý 1 năm 2023

Sáng ngày 11/4/2023, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 19 về sơ kết công tác cấp ủy quý 1 năm 2023. Thường trực Huyện uỷ: Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Uỷ viên BCH đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể - chính trị huyện; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023.

Sau phát biểu khai mạc của đ/c Hà Văn Ca – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, các đại biểu được nghe đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công quý I năm 2023, các nhiệm vụ chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo đó, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng cao, công nhân bị ảnh hưởng việc làm đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực và đời sống của nhân dân. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được những kết quả tích cực: Về trồng trọt, chăn nuôi, vụ Chiêm Xuân năm 2022-2023, tổng diện tích lúa gieo cấy đạt 875,4/850 ha đạt 103% KH giao. Tổng đàn gia súc, gia cầm là 132.130 con. Công tác thú y đã được chú trọng nên trong quý không có dịch bệnh xảy ra. Về lâm nghiệp, trong dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023 toàn huyện đã trồng được trên 80.200 cây xanh theo hình thức trồng phân tán và trồng tập trung bằng nhiều giống cây nông, lâm nghiệp khác nhau. Về sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 4,5 tấn. Thu Ngân sách nhà nước quý I năm 2023 ước đạt 2,41 tỷ đồng. Tính đến tháng 3 năm 2023, tổng dự nợ Ngân hàng NN&PTNT ước đạt 180 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH ước 259,019 tỷ đồng. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đã tiến hành cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 06 hồ sơ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất 18 hồ sơ, thế chấp quyền sử dụng đất 0 hồ sơ; xóa thế chấp 01 hồ sơ.

Toàn cảnh hội nghị

Lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, giải quyết việc làm cho người lao động tăng. Công tác giao, nhận quân và ra quân huấn luyện đầu năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, trách nhiệm, hiệu quả. Đời sống nhân dân được cải thiện; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, đây là cơ sở quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong những tháng tiếp theo và cả năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công quý I năm 2023, các nhiệm vụ chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung được trình tại hội nghị; đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I và đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải pháp, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới...

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, làm rõ thêm về tình hình, kết quả nhiệm vụ quý I, những hạn chế yếu kém trên các lĩnh vực, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo trong năm 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và có các biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, phấn đấu quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt hơn, chủ động, sáng tạo hơn các nhiệm vụ, công việc trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện; tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân chuyển đổi linh hoạt đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng, sản xuất; đảm bảo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh xây dựng NTM và sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; đảm bảo công tác an sinh xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc; củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quan tâm công tác đối ngoại; duy trì và thực hiện tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ;  tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tập trung quán triệt, triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, của huyện thiết thực, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở; chấn chỉnh tác phong, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về phát triển Đảng viên…

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã trao giấy khen cho 20 tập thể, 36 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ