Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 1729 làm việc với huyện Mường Lát về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của BTV Tỉnh ủy.

Chiều ngày 01/3/2023, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 1729 đã có buổi làm việc với huyện Mường Lát về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của BTV Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc có đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, trưởng các phòng, ban ngành của huyện, lãnh đạo 2 xã: Pù Nhi, Thị trấn Mường Lát cùng tham dự.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo kết quả lãnh, chỉ đạo và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sauk hi BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 121-KH/HU ngày 11/11/2022 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 trên địa bàn toàn huyện. Kết quả đến nay đã tổ chức được 01 hội nghị cấp huyện với hơn 300 đại biểu tham dự. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và đoàn thể cấp huyện trên cơ sở kế hoạch số 121-KH/HU của BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Đến nay 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết.

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 trên địa bàn toàn huyện, đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng. Về kết quả hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2030, đến nay đã xong bước điều tra, khảo sát và phê duyệt đề cương nhiệm vụ, tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch. Trong tháng 3 sẽ tổ chức lấy ý kiến của các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn để trình BTVHU, HĐND huyện xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Về kết quả tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng Dự án thủy lợi, thủy điện Tén Tằn, đến nay dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn đã được Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch vào quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Về kết quả xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển du lịch huyện Mường Lát giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, UBND huyện đã có Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án để huyện có căn cứ triển khai tổ chức thực hiện Đề án, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương. Về kết quả triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn huyện Mường Lát có 753 hộ dân thuộc vùng ảnh hưởng của thiên tai. Dự kiến khắc phục  giai đoạn 2021 – 2025 là 9  khu tái định cư tập trung, 8 khu tái định cư liền kề và 130 hộ xen khép. Về công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện, BTVHU đã thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TW, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được tăng cường, thực hiện thường xuyên hàng năm. Công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi theo quy định; chủ động khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. BTVHU đã tổ chức làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác rà soát, đầu tư chính sách xã  hội trên địa bàn huyện, dự kiến hoàn thành xong trước tháng 5 năm 2023. Công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên mạnh mẽ  trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát, BTVHU đã chỉ đạo BTGHU chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, đến nay dự thảo đang được xây dựng sẽ trình BTVHU vào tháng 3 năm 2023. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đã biên tập nội dung cốt lõi của Nghị quyết để thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện. Tiếp tục xây dựng tin bài tuyên truyền về nghị quyết bằng 2 thứ tiếng (tiếng Mông và tiếng Kinh) để phát tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của các xã, thị trấn, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm 2023.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến tham luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm đưa Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của BTVTU sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 1729 phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 1729 đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị, các phòng, ban, ngành, địa phương của huyện cần triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng ngành, địa phương, tăng cường công tác phối hợp, bám sát 9 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh để triển khai thực hiện NQ có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp NQ số 11 qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác cán bộ, đồng chí đề nghị huyện cần rà soát, đánh giá lại toàn diện, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị có hiệu quả. Về đất đai, cần tập trung, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như hạn mức đất cho các dự án đã có chủ đầu tư, tập trung làm việc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện bản đồ nông hóa của huyện để triển khai thực hiện các dự án, sớm đưa NQ vào cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt rất nhiều kỳ vọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11 của huyện. Kết quả của Nghị quyết phụ thuộc rất lớn vào ý chí, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Mường Lát, với hy vọng trong thời gian tới, Mường Lát sẽ có nhiều đổi thay, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ