Huyện Mường Lát tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 3/3, UBND huyện Mường Lát đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Đồng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Trưởng các đoàn thể cấp huyện; Các thành viên UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Bí thư, chủ tịch, cán bộ địa chính UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Văn Dũng nhấn mạnh, huyện tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên cơ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiên cứu kỹ nội dung của dự thảo luật, đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí đề nghị các đại biểu có ý kiến đi thẳng vào những nội dung mình đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); với tinh thần trách nhiệm để hội nghị đạt kết quả cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý phản biện nhiều nội dung đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); có 10 ý kiến tham gia của các đại biểu tham gia góp ý trực tiếp vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), các ý kiến góp ý tập trung vào các nhóm vấn đề: giao đất, thu hồi đất, thời hận giao đất, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; việc giao rừng cho đồng bào DTTS gắn với tạo sinh kế và tăng thu nhập cho đồng bào DTTS (điều 178, 179, 180), về hòa giải tranh chấp đất đai…

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân góp ý vào dự thảo để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo được sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Đồng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện và các ý kiến tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); qua đó nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng chí yêu cầu phòng Tài nguyên - Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng báo cáo chung của toàn huyện về lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường kịp thời, đúng tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra, để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có chất lượng, hiệu quả.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ