Đại hội Công đoàn Cơ quan Dân Đảng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 16/2/2023, tại hội trường lớn UBND huyện, Cơ quan Dân Đảng đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan Dân Đảng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dư và chỉ đạo đại hội có đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng; đồng chí Phạm Bá Sáng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và các đoàn viên công đoàn.

Toàn cảnh Đại hội.

Công đoàn Cơ quan Dân Đảng có 11 tổ công đoàn với 50 cán bộ, công chức, 100% đều là doàn viên công đoàn, trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý có 25 đồng chí; công chức, viên chức là 19 đồng chí; đoàn viên là người lao động hợp đồng có 6 đống chí. Số đoàn viên nữ là 18 đồng chí chiếm 36%. Trong 5 năm qua, Công đoàn đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện; sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hàng năm, đảm bảo chất lượng, nội dung hoạt động, đạt hiệu quả cao với mục tiêu chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

Các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng quy định. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, con của cán bộ, công chức đặc biệt là các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn thường xuyên quan tâm. Với tinh thần “Tương thân, tương ái” trong 5 năm qua, cán bộ, công chức đã tích cực ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo và các quỹ nhân đạo, từ thiện khác thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên. Hằng năm, công đoàn Cơ quan dân Đảng đều tổ chức thăm quan du lịch, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh thành cho đoàn viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên. Tiếp tục triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề toàn khóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Đồng chí Dương Khắc Xuân - Chủ tịch Công đoàn cơ quan dân Đảng khóa V khai mạc Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện, trong những năm qua, Công đoàn Cơ quan đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đoàn viên tại cơ quan. 100% công đoàn Cơ quan dân Đảng là đảng viên, 5 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 39 đồng chí có trình độ đại học, 2 đồng chí có trình độ trung cấp; Về lý luận chính trị có 15 đồng chí có trình độ cao cấp, 26 đồng chí có trình độ trung cấp,  9 đồng chí có trình độ sơ cấp. Công đoàn Cơ quan dân Đảng đã phát động sâu rộng đến đoàn viên phong trào thi đua của toàn ngành như chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên, người lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” gắn với chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” tại cơ quan. Phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong cán bộ, công  chức luôn được  các tổ chức công đoàn chú trọng. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy tính tự giác của đoàn viên, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm.

Với những nỗ lực phấn đấu của toàn thể đoàn viên, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan dân Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban chấp hành Công đoàn luôn phối hợp với các cơ quan dân Đảng triển khai thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ công tác, các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong quá trình hoạt động, BCH Công đoàn luôn bám sát vào chương trình công tác của Liên đoàn Lao động huyện và nhiệm vụ chính trị của mình. Với kết quả đó, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ quan dân Đảng và nhiều đoàn viên đã được tặng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Liên đoàn Lao động. Đặc biệt có 2 đồng chí đoàn viên đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tằng Bằng khen.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ quan Dân Đảng phấn đấu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và Công đoàn cơ quan vững mạnh về mọi mặt. Không ngừng nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH- HĐH. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh các hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn. Tham gia xây dựng Đảng bộ và các cơ quan trong khối trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng và đồng chí Phạm Bá Sáng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Dân Đảng và đồng chí Phạm Bá Sáng - Huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận những kết quả Công đoàn cơ quan Dân Đảng đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028. Đó là tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CBCC, đoàn viên công đoàn. Triển khai sâu rộng tới toàn thể đoàn viên CĐ về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, góp phần giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Tiếp tục tạo điều kiện để CBCC học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Duy trì và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tiếp tục các hoạt động chăm lo đến CBCC và con của CBCC, đoàn viên. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan dân Đảng xây dựng tập thể luôn đoàn kết, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Với phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” thể hiện niềm tin và quyết tâm to lớn của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đại hội Công đoàn cơ quan dân Đảng đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí, bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra Công đoàn. Đồng chí Dương Khắc Xuân - Huyện uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân Đảng khoá V tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn khoá VI, nhiệm kỳ 202 3 - 2028. Đại hội đã tặng hoa cho 2 đồng chí không tham gia BCH khóa mới.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ