Tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 14/2/2023, tại hội trường tầng 3, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Đồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Lâu Dị Lênh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trên động vật chủ trì hội nghị; các đồng chí thành viên BCĐ Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trên động vật; Chủ tịch, cán bộ địa chính, cán bộ thú y các xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Văn Thắng – Trưởng phòng NN và PTNT huyện trình bày báo cáo kết quả công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trình bày báo cáo kết quả công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét, tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác phát triển chăn nuôi, theo số liệu thống kê của Chi cục Thống kê  huyện ngày 01/01/2023, hiện nay, tổng đàn trâu của toàn huyện có 6.004/7.000 con đạt 85,77% so với kế hoạch giao; đàn bò có 13.940/17.000 con đạt 81,52% so với kế hoạch giao; đàn lợn có 10.926/12.410 con đạt 88,04% so với kế hoạch giao; đàn dê có 1.411/1.796, đàn gia cầm có 101.260/160.000 con đạt 59,81% so với kế hoạch giao; đàn ngựa có 23 con đạt 35,94% so với cùng kỳ; đàn chó mèo có 3.713 con đạt 175,72% so với cùng kỳ; tổng thịt hơi xuất chuồng là 3.793 tấn đạt 103,8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (theo giá so sánh năm 2010) là 129.690/36.127 triệu đồng đạt 358,9%; giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 2.155 triệu đồng bằng 106% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh hội nghị

Về tình hình dịch bệnh, năm 2022 trên địa bàn huyện đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác phòng chống dịch, công tác tiêu độc khử trùng triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2022, toàn huyện đã tiêm được 79,97% liều vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò; 82,68% liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; 83,08% liều vắc xin Lở mồm long móng; 87,33% liều vắc xin Dịch tả lợn; 38,5% liều vắc xin Tai xanh đạt vắc xin giao; 46,5% liệu vắc xin dại chó mèo; 78,98% liều vắc xin cúm gia cầm H5N1. Công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2022, toàn huyện đã tiêm được 56% liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; 24% liều vắc xin Lở mồm long móng; 22,9% liều vắc xin kép dịch tả lợn, tụ huyết trùng; 44,8% liều vắc xin dại chó mèo; 92,1% liều vắc xin cúm gia cầm H5N1.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ và đề ra những giải pháp, phương án, đề xuất để công tác phát triển chăn nuôi, công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện đạt và vượt kế hoạch giao.

Đồng chí Lò Văn Đồng - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lò Văn Đồng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện đã đề nghị các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện cần phải có trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phát triển chăn nuôi, công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển. Từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao  những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động phát triển chăn nuôi của các thành viên BCĐ, của UBND các xã, thị trấn. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tậm năm 2023 về phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, đồng chí đề nghị, các phòng có liên quan thực hiện rà soát lại toàn bộ tổng đàn vật nuôi; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc phát triển tổng đàn, các thành viên BCĐ được phân công phụ trách địa bàn phải thường xuyên xuống cơ sở để chỉ đạo địa phương thực hiện tốt công tác phát triển chăn nuôi và tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; kiện toàn lại BCĐ phát triển chăn nuôi và tiêm phòng vắc xin gia súc gia cầm của các xã, thị trấn; kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2023 phải đạt theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện về giao chỉ tiêu tiêm phòng bắt buộc các loại  vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023; về công tác tổ chức tiêm phòng, tiêm đến đâu cấp giấy chứng nhận tiêm phòng đến đó; kiểm soát chặt chẽ vấn đề vận chuyển, buôn  bán gia súc, gia cầm trên địa bàn; kiểm soát tổng đàn đã được tiêm phòng, lập danh sách ký cam kết với các hộ dân xong trước ngày 28/2 về việc nếu không tiêm phòng vắc xin khi xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các hộ dân phải tự chịu trách nhiệm và bị xử phạt vi phạm, công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2023 phải xong trước ngày 20/3/2023…

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ