Mường Lát: Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 2/2/2023, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện Mường Lát (BCĐ CTMTPTLN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, huyện Mường Lát đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các nội dung liên quan đến Luật Lâm nghiệp, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR tới mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời tổ chức ký cam kết và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng, PCCCR. Vì vậy mùa khô năm 2022 toàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng nào. Trong năm,  huyện cũng đã xử lý 21 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, giảm 27 vụ so với cùng kỳ năm 2021, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 300 triệu đồng. Về công tác phát triển rừng, năm 2022, trên địa bàn huyện đã trồng mới được 325 ha rừng. Trong đó, trồng rừng đặc dụng được 19,17 ha; trồng rừng phòng hộ được 70 ha; trồng rừng sản xuất được 235,73 ha. Đến nay, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. Công tác quản lý khai thác, chế biến và thương mại lâm sản được triển khai thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng  lợi dụng đưa trái phép gỗ rừng tự nhiên vào kinh doanh, chế biến.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2022. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trưởng BCĐ đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: cần phải xác định nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tập trung tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để triển khai thực hiện đạt kế hoạch trồng rừng đã đề ra trong năm 2023; giữ ổn định được tỷ lệ che phủ rừng đạt ít nhất là 77,09%; tiếp tục rà soát, kiện toàn lại BCĐ CTMTPTLN từ huyện xuống xã, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản cho từng thành viên BCĐ; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR; đề nghị Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng như công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp người dân canh tác nương rẫy mà sử dụng lửa để xử lý thực bì không đúng các quy định về phòng cháy gây cháy lan vào rừng; giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên môi trường, UBND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá lại diện tích canh tác nương rẫy trồng lấn giữa chủ rừng Nhà nước với các hộ gia đình để báo cáo lại Chủ tịch UBND huyện; đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát vùng trọng điểm về cháy rừng để phát hiện, xử lý kịp thời; các chủ rừng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng trên diện tích nhà nước giao, quản lý chặt chẽ, chủ động lực lượng, kinh phí đảm bảo cho công tác bảo vệ, PCCCR.

Các đơn vị chủ rừng ký cam kết về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR năm 2023 với BCĐ CTMTPTLN huyện.

Kết thúc hội nghị, Ban chỉ đạo CTMTPTLN huyện Mường Lát đã tổ chức cho các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ký cam kết về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR năm 2023.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ