Hội nghị Tổng kết Cơ quan, Công đoàn HĐND, UBND huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 16/01/2023, cơ quan UBND huyện Mường Lát đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan UBND huyện, Thủ trưởng Cơ quan UBND huyện; các đồng chí: PCT UBND huyện; Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Cơ quan UBND huyện luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đảm bảo dân chủ, phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn cơ quan, chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển KT-XH của huyện đề ra. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tích cực tham gia các phong trào do công đoàn cấp trên phát động. Hoạt động nữ công, đoàn thanh niên, hoạt động của Hội CCB cơ quan luôn được chú trọng góp phần cùng cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đầu năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Văn  phòng HĐND&UBND huyện đã tham mưu tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát tốt, không còn ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã  hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng của địa phương. Từng phòng, ban chuyên môn, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện chức năng tham mưu cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và Thủ trưởng cơ quan trong công tác quản lý, điều hành. Toàn thể cơ quan đoàn kết, dân chủ, nhiều phòng, ban luôn phát huy được vai trò tham mưu, sáng tạo trong công tác, phối hợp chặt  chẽ giữa các ngành chức năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạo niềm tin và sự phấn khởi trong công tác. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. 

Về công tác công đoàn trong năm 2022, công đoàn cơ quan UBND huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả đề ra như: công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động luôn được quan tâm, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, có nhiều hoạt động cụ thể hướng về đoàn viên, người lao động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được quan tâm, triển khai thực hiện tốt…

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được duy trì, phát  triển và ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội đảm  bảo. Đạt được kết quả trên có sự tham gia đóng góp của các phòng, ban chuyên  môn của cơ quan UBND huyện. Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin cơ bản đáp ứng với yêu cầu chỉ đạo,  điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND huyện; chủ động tham mưu xây dựng và bố trí thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của HĐND, UBND huyện; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; chủ động gửi các loại báo cáo đến UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành chức năng của tỉnh  đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. 

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan UBND huyện, Thủ trưởng Cơ quan UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan UBND huyện, Thủ trưởng Cơ quan UBND huyện khẳng định kết quả đạt được của huyện nhà trong năm 2022 có sự đóng góp tích cực trong công tác tham mưu của các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND huyện. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, trong năm 2023 từng phòng, ban phải bám sát chức năng nhiệm vụ, các chỉ tiêu được giao để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở kịp thời; xây dựng chương trình công tác; tham mưu nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện; Nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa thông tin; Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; tập trung trấn áp các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao. Nâng cao chất lượng hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản; công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra giám sát, kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí Trương Thị Huyên - Chủ tịch công đoàn cơ quan UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2022

Tại hội nghị, đã công bố các Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2022.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ