Mường Lát: Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023

Sáng ngày 16/02/2023, UBND huyện Mường Lát đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ đề thực hiện của năm 2023 được huyện Mường Lát xác định là: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với 25 chỉ tiêu”. Mục tiêu trong năm nay là tập trung phát huy tốt các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh lại cơ cấu các ngành kinh tế gắn với hình thành chuỗi giá trị; khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế gắn với thu hút nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo động lực cho giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, và các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sự hài hòa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó có một số chỉ tiêu được xác định, đó là: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 10,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực giữ ở mức 13 nghìn tấn; giá trị sản phẩm trên 1 ha trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 37 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 700 tỷ đồng; thành lập mới 5 doanh nghiệp; xây dựng 7 bản đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu mỗi xã đạt them 01 tiêu chí nông thôn mới… Để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, UBND huyện Mường Lát đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2023.

Đồng chí Hà Văn Ca - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, chúc mừng những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện đã có sự cố gắng đạt được những kết quả tích cực. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh năm 2023 dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, giá cả, biến đổi khí hậu vì vậy cấp ủy, chính quyền huyện cần biến những khó khăn thách thức, phát huy những điều kiện thuận lợi, những kết quả đã đạt được để tạo đà phát triển kinh tế. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp  sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn huyện. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; Tăng cường chỉ đạo củng cố Quốc phòng - An ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2023

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2023, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ