Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngày 2/2/2023 UBND huyện Mường Lát ban hành Công văn số: 180/UBND- TNMT về việc triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem nội dung chi tiết tại đây: