Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023

Sáng ngày 9/01/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng đảng Huyện uỷ và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát tổ chức Khai giảng lớp lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023 ở Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Lầu Thanh Va, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị; Ban Chỉ huy Quân sự các xã Thị trấn và đông đủ học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện thông qua các quyết định thành lập lớp học

Tham gia lớp học có 55 học viện là những công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023 ở Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 09-13/01/2023), các học viên sẽ được nghe các giảng viên truyền đạt các nội dung chuyên đề như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng

Ngoài ra các học viên lớp học còn được lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu những truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam – Môi trường mà trong thời gian tới các học viên sữ được bồi dưỡng, huấn luyện để xứng đáng là anh bộ đội cụ Hồ.

Đồng chí Lầu Thanh Va, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học

Kết thúc lớp học các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được Trung tâm Chính trị cấp giấy chúng nhận hoàn thành chương trình để các học viên làm cơ sở phấn đấu tiếp theo trong môi trường Quân đội sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu giao nhiệm vụ tại lớp học

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lớp học, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cho biết: Đây là lớp học đầu tiên được Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm phê duyệt để bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023 ở Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện để các học viên có cơ hội phấn đấu trong trong môi trường quân đội.

Đồng chí mong rằng 100% học viên tham dự lớp học phải cố gắng khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tích cực học tập để nâng cao nhận thức chính trị và những điều kiện để được xét kết nạp Đảng; phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tin, ảnh: Tuấn Bình