Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 6/01/2023, Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng ủy cơ quan UBND huyện, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Đảng ủy cơ quan UBND huyện đã lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng.  Trong đó, có 21/25 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. 7 chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt. Tổng giá trị sản xuất (theo giá SS năm 2010) trên địa bàn ước đạt: 923,5 triệu đồng, ước tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 6,6%; ngành công nghiêp, xây dựng tăng 7,2%, ngành dịch vụ tăng 7,2%. Về cơ cấu kinh tế năm 2022, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 22,7%, tăng 3,1% so với CK; công nghiệp - xây dựng chiếm 33,9%, giảm 2,8% so với CK; dịch vụ chiếm 43,3%, giảm 0,4% so với CK. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 22,65 triệu đồng, bằng 104,3% kế hoạch, tăng 2,05% so với CK. Ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản: Giá trị sản xuất ước đạt 294,3 triệu đồng, tăng 6,6% so với CK. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 36 triệu đồng, tăng 0,01% so với cùng kỳ. Công tác phát triển chăn nuôi được chú trọng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn vật nuôi hiện có 134.537 con. Thủy sản phát triển toàn diện cả nuôi trồng và khai thác. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 2.115 triệu đồng, tăng 6% so với CK…

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được chú trọng. Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy cơ quan đã tham mưu cho cơ quan, Ban Tổ chức thực hiện công tác điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm mới đúng quy định. Tạo điều kiện cho công chức lãnh đạo đi học cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên môn. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Trong năm, Đảng ủy cơ quan đã giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng cho 4 đoàn viên, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 1 đảng viên dự bị, hoàn thiện và hồ sơ và giới thiệu để Huyện ủy xét kết nạp đảng viên mới cho 6 quần chúng ưu tú. Công tác lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy cơ quan luôn quan tâm tạo điều kiện để công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội CCB, nữ công hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ và quy chế của mỗi đoàn thể đề ra…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, các chi bộ đã tiến hành tổng kết đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Theo đó, có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Có 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 71 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 3 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 2 đảng viên không xếp loạị…

Đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy cơ quan, PCT Thường trực UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các chi bộ đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí đề nghị các chi bộ và toàn thể đảng viên trong cơ quan cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: các chi bộ cần phải xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hàng năm sát với tình hình thực tế và sát với từng ngành, lĩnh vực phụ trách. Mỗi cá nhân  đảng viên cần nghiêm túc xây dựng kế hoạch, xây dựng cam kết, tu dưỡng, rèn luyện để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong năm 2023. Các chi bộ cần xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát. Trong đó nội dung xây dựng phải sát, phải đúng với ngành, lĩnh vực phụ trách…để phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ