Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 3-1-2023, Thường trực Huyện uỷ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy. Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng, phó và cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, ủy viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; Đại hiện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc HĐND, UBND huyện; Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KTQP5; Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đồn biên phòng trên địa bàn huyện; Đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện; Các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện; Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng khối, Phó trưởng khối Dân vận Đảng ủy, Trưởng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Văn phòng Huyện ủy MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và Trung tâm Chính trị huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các cơ quan, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và của đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Nổi bật như: Văn phòng Huyện uỷ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, cập nhập thông tin, biên soạn và ban hành các văn bản theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ và của cấp uỷ; tổng họp báo cáo theo định kỳ hoặc những vấn đề phát sinh đọt xuất; tham mưu xây dựng báo cáo công tác lãnh đạo, điều hành hàng tuần của Thường trực Huyện uỷ, báo cáo tuần công tác Nội chinh; chương trình công tác hàng tháng của Ban Thường vụ Huyê nj uỷ; Chuẩn bị các điều kiện cơ sở, vật chất, tài liệu, hội trường phục vụ các hội nghị của cấp uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thực hiện tốt công tác quản lý Văn thư – Lưu trữ, quản trị mạng, công tác nội chính, quản lý sử dụng nhà khách, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… đảm bảo kịp thời, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Lương Thị Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức thông qua báo cáo tổng kết năm 2022 của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu cho cấp uỷ ban hành 859 văn bản các loại; trực tiếp ban hành 242 văn bản về các lĩnh vực công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ. Tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy kết nạp 60 đảng viên, nâng tổng số toàn huyện có gần 2.733 đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cập nhập dữ liệu đảng viên và chuyển sinh hoạt đảng. Công tác cấp phát Huy hiệu Đảng và phát thẻ đảng viên được thực hiện kịp thời.

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy nâng cao năng lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, báo chí, văn hoá, văn nghệ, báo cáo viện, nghiên cứu dự luận xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế và các vấn đề xã hội, cũng như công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương và truyền thống ngành; Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành 50 văn bản các loại; trực tiếp ban hành 42 văn bản các loại; chủ trì phối hợp với các ban, ngành phát hành kịp thời, đầy đủ cuốn Bản tin Thông tin Nội bộ của Đảng bộ huyện đến 27/27 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 9 lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân viên ở cơ sở với 712 học viên tham gia; Phối hợp với các đơn vị như: phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ, Văn phòng Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ, Uỷ ban Kiêm tra Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo 35 huyện, Ban chỉ đạo Kết luận 50-KL/HU của huyện tổ chức 10 lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên với 876 lượt học viên tham gia.

Đồng chí Hà Văn Thiếu, Huyện uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thông qua báo cáo tổng kết năm 2022 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan, tham mưu cho cấp uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2022; kịp thời giải quyêt đơn thu khiếu nại, tố cáo và những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở. Trong năm, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên (trong đó, bằng hình thức cảnh cáo 1 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 02 đảng viên); Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thi hành kỷ luật 8 đảng viên (trong đó, bằng hình thức khiển trách 02, cảnh cảo 04, khai trừ 02). Đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách, đình chỉ sinh hoạt đảng 6 đồng chí và đỉnh chỉ sinh hoạt cấp uỷ 02 đồng chí.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện; phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành và tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt công tác dân vận theo nhiệm vụ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong nhân dân.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận những nổ lực của các Ban đảng Huyện ủy trong năm qua. Đồng thời đề nghị trong năm 2023, các Ban đảng Huyện ủy cần tham mưu tốt hơn nữa trong công tác Tuyên giáo, Tổ chức, xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và Văn phòng cấp ủy huyện. Đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triển khai tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Triển khai thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trung tâm chính trị chủ động thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Ban Tổ chức Huyện ủy làm tốt công tác tổ chức, xây dựng đảng. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Văn phòng Huyện ủy tham mưu tốt cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở để có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo các Ban xây dựng đảng cấp tỉnh, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã trao 01 Bằng khen, 03 giấy khen và 01 kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: Tuấn Bình