Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Vừa qua, HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8. Đồng chí Hà Văn Ca - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các ông, bà là đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị LLVT trên địa bàn huyện; Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2022, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; song với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND huyện, sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự nỗ lực, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.  Có 21/25 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch  đề ra. Tổng giá trị sản xuất (theo giá SS 2010) trên địa bàn ước đạt: 923,5 triệu đồng, ước tăng 7% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản năm 2022 (Giá SS2010), ước đạt 294,3 triệu đồng, tăng 6,6 % so với CK năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 5.398,06ha/4.861,9 ha, đạt 111,03 % KH năm; bằng 115,2 % so với CK. Công tác phát triển chăn nuôi được chú trọng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn vật nuôi hiện có 134.537 con. Giá trị sản xuất thủy sản so với CK (tính theo giá SS2010) ước đạt 2.115 triệu đồng, tăng 6% so CK. Công tác thu, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, đúng luật. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 12.455 triệu đồng. Trong đó, thu NSNN trên địa bàn ước đạt 12.280 triệu đồng, đạ 177% so với dự toán huyện giao; tổng chi NSNN ước thực hiện 437.100 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 554.000 triệu đồng, đạt 123% so với KH.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân.

Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, Thường trực HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề trên các lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện chức năng giám sát của Thường trực HĐND luôn theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiệm túc…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 cũng có nhiều khó khăn, thách thức như: Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm còn chậm so với kế hoạch; Công tác tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo hướng công nghệ cao triển khai thực hiện chưa đạt kết quả như kế hoạch. Tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn, nhất là tại các xã biên giới và địa bàn giáp ranh. - Công tác tham gia giám sát thực hiện dự án đầu tư của các Ban giám sát cộng đồng tại các địa phương còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện quy hoạch vùng xã chưa đảm bảo tiến độ. Các hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống, vận tải, du lịch trên địa chưa có bước đột phá. Các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa ở các xã, thị trấn còn nghèo nàn, thiếu thốn và xuống cấp, chưa được tu sửa thường xuyên, nhất là các thiết chế nhà văn hóa bản. Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn ra tại khu vực trọng điểm biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vẫn còn xảy ra…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và làm rõ các ý kiến mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ và các giải pháp quan trọng về lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cần thực hiện trong thời gian tới. Tập trung phát huy tốt các cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế theo hướng lấy lâm nghiệp, chăn nuôi là thế mạnh, khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế gắn với thu hút nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo động lực cho giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội và các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sự hài hòa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Hà Văn Ca - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần cầu thị của các đại biểu tham dự kỳ họp, thể hiện sự quan tâm của cử tri đối với đời sống của Nhân dân và sự phát triển chung của huyện nhà. Đồng chí đề nghị đối với các vấn đề sau chất vấn tại kỳ họp cử tri cần giải đáp, đề nghị các phòng, ban, ngành tiếp tục xem xét, giải quyết trả lời cử tri bằng văn bản, trong đó vấn đề nào cấp bách phải có giải pháp khắc phục, giải quyết ngay cho Nhân dân; vấn đề nào cần phải có lộ trình phối hợp với đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện trong thời gian tới cần tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện các  giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 11-NQTU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.  Tập trung triển khai Kế hoạch Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vị Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục duy trì tốt công tác đối ngoại.

Tại kỳ họp các đại biểu đã bầu bổ sung thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết gồm: 11 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; 01 Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 01 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ