Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023

Sáng 28-12, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Mường Lát.

Dự hội nghị, tại điểm cầu huyện Mường Lát có đồng chí Hà Văn Ca - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 với chủ đề “Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”; phương châm hành động là “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”. Mục tiêu tổng quát của Dự thảo Kế hoạch hành động là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội sinh và khả năng ứng phó linh hoạt của nền kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hà Văn Ca – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì  hội nghị tại điểm cầu huyện Mường Lát.

Trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023 được xác định là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Chỉ đạo rà soát, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện nghị quyết, các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực và giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trong năm 2023.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã trình bày Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Trên cơ sở nội dung chương trình, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của ngành chức năng trình bày tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đề xuất các giải pháp và thể hiện sự thống nhất, đồng tình, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2022; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương. Dự báo năm 2023 những khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn năm 2022, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh nêu rõ: Nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta là rất lớn, đặc biệt là mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên, thu ngân sách Nhà nước phải vượt số thực thu của năm 2022… Vì vậy, năm 2023 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Tinh thần chung là phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng, phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong nhiều năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh sẽ sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Trong không khí vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được năm 2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung cao cho thi đua thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 đạt 11% trở lên. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023...

Với niềm tin tưởng đó, đồng chí đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ